Pris

Pris for plads i Liselottes Børnehus pr 1. januar 2021  9500,-kr.

Tilskud fra kommunen (max 75% afpris). 6530,-kr

Jeres pris efter tilskud:      2970,-kr                       

www.kolding.dk/borger/bornepasning/familie-og-born/privat-bornepasning

 

Prisen er incl. mad, bleer, solcreme, zinksalve, lommeletter...

Betalingen (9.500,-kr) indsættes månedsvis, forud på min konto.

Prisen er incl. mine feriepenge, og der betales alle 12 måneder.

Tilskudet fra Kolding Kommune udbetales månedsvis bagud til jer.

 

Prisen reguleres hvert år pr. 1. januar.

 

Opsigelse af pladsen skal ske skriftligt, med løbende måned + 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden.

- Ved manglende betaling, kan jeg ikke tage imod barnet.

- Når et barn opsiges, skal pladsanvisningen kontaktes, så barnet kan stå som aktiv søgende til kommunale dagtilbud.

 

Leg i skoven