Uddannelsesbeviser

- Pædagogiske lærerplaner i dagtilbud

- Dokumentation og evaluering af pædagogisk arbejde

- Førstehjælp sidst opdateret 2021

- Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner

- Samspil og relationer i pædagogisk arbejde

- Børns kompetenceudvikling 0-5 år

- Arbejdet med for tidligt fødte børn

- Innovation - ideudvikling

- Innovation - Gennemførelse og formidling

- Pædagogisk assistent uddannelsen